บริการเทคอนกรีต วีพี

ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ วีพี(VP) ตัวแทนจำหน่ายปูนผง เอสซีจี(SCG)

concrete VP ready mix คอนกรีตผสมเสร็จ วีพี ปูนมิกซ์

ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ตราวีพี (VP Concrete) แพล้นผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับงานซีเมนต์คอนกรีต เทพื้น เทคาน งานโครงสร้างต่างๆ ภายในและภายนอกอาคาร ที่พักอาศัย ถนน ลานคอนกรีต งานเอกชนและงานราชการ อื่นๆ

รายการสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ วีพี คอนกรีต(VP-Concrete)

คอนกรีตหยาบ

คอนกรีตทั่วไป

คอนกรีตงานโครงสร้าง

คอนกรีตงานฐานราก เสา คาน

คอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูป

คอนกรีตสลั๊มปั๊ม

คอนกรีตทั่วไปผสมน้ำยากันซึม

คอนกรีตปั๊มผสมน้ำยากันซึม

คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก

คอนกรีตมอร์ตาร์(Mortar)

คอนกรีตกำลังอัด วีพี

ทรงลูกบาศก์ (Cube) ทรงกระบอก (Cylinder)

VP-Concrete 180 Cube 140 Cylinder

VP-Concrete  210 Cube 180 Cylinder

VP-Concrete 240 Cube 210 Cylinder

VP-Concrete 280 Cube 240 Cylinder

VP-Concrete 300 Cube 250 Cylinder

VP-Concrete 320 Cube 280 Cylinder

VP-Concrete 350 Cube 300 Cylinder

VP-Concrete 380 Cube 320 Cylinder

VP-Concrete 400 Cube 350 Cylinder

VP-Concrete 420 Cube 380 Cylinder

VP-Concrete 450 Cube 400 Cylinder

VP-Concrete 500 Cube 450 Cylinder

รถโม่เล็ก-รถโม่ใหญ่ => ติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาอ่าน  ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต ก่อนการสั่งซื้อ