รถโม่ปูนมิกซ์

รถโม่ปูนมิกซ์ หรือ รถโม่ผสมคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค CPAC Ready Mix Concrete รถผสมคอนกรีต

การใช้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละครั้ง สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใช้คอนกรีต คือ การเลือกประเภทของรถโม่ผสมคอนกรีต นอกจากจะระบุปริมาณคอนกรีตที่บรรทุกแล้ว ขนาดของรถเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึง เพื่อให้การเทคอนกรีตผสมเสร็จ เทพื้น เทคาน  ภายในอาคารหรือ ถนน ภายนอกอาคาร เป็นไปอย่างสะดวก เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุการใช้งานของคอนกรีตเอง เมื่อออกจากแพล้นผลิตแล้ว และการเข้าถึงหน้างานหรือบริเวณที่จะเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่ผสมคอนกรีตมี 2 ประเภท คือ รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือรถโม่ใหญ่ นิยมใช้เป็นรถ 10 ล้อ(รถสิบล้อบรรทุกคอนกรีต) และ รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็ก หรือรถโม่เล็ก นิยมใช้เป็นรถ 6 ล้อ(รถหกล้อบรรทุกคอนกรีต)ทั้งสองประเภทนี้มีขนาดตัวรถที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้สะดวก และปริมาณที่บรรทุกได้ต่อคัน เพื่อความสะดวกในการใช้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ แต่ละพื้นที่ ควรปรึกษาและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ (ติดต่อเจ้าหน้าที่) ก่อนการสั่งซื้อคอนกรีตทุกครั้ง 

รถโม่ผสมคอนกรีต ขนาดเล็ก ซีแพค CPAC Ready Mix Concrete

ขนาดรถโม่เล็กผสมคอนกรีตซีแพคCpac รถโม่ปูนสำเร็จ

รถโม่เล็กซีแพค บรรจุ 2คิว/เที่ยว เต็มเที่ยว   ขนาดกว้าง 2.1 ม. ยาว 4.7 ม. สูง 2.43 ม. 

รถโม่ผสมคอนกรีต ขนาดใหญ่ ซีแพค CPAC Ready Mix Concrete

ขนาดรถโม่ใหญ่ผสมคอนกรีตซีแพคCpac รถโม่ปูนสำเร็จ รถโม่ผสมเสร็จใหญ่

รถโม่ใหญ่ซีแพค บรรจุ 5คิว/เที่ยว  เต็มเที่ยว  ขนาดกว้าง 2.9 ม. ยาว 8.0 ม. สูง 3.8 ม. 

สำหรับรถโม่ใหญ่ วีพีคอนกรีต บรรจุได้ 5 คิว และ รถโม่เล็ก บรรจุได้ 3 คิว เต็มเที่ยว

รถโม่คอนกรีต วีพี คอนกรีตผสมเสร็จ

ทั้งนี้โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อการใช้งานคอนกรีตผสมเเสร็จได้เต็มประสิทธิภาพ