ABOUT

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ CPACCONCRETEMIX

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ( Ready Mix Concrete ) แพล้นปูนผลิตคอนกรีตซีเมนต์ วีพีคอนกรีต(VP) ตัวแทนจำหน่ายปูนผง ปูนสำเร็จรูป เอสซีจี(SCG) เอเย่นต์ซีแพคคอนกรีต(CPAC) สำหรับบริการงานโครงการ งานราชการ เอกชน เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมารายย่อย และเจ้าของบ้าน ที่ต้องการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ คอนกรีตสำเร็จ และคอนกรีตชนิดพิเศษต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่โดยรอบ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องการใช้บริการเทคอนกรีตสำเร็จ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คระยะทางจากโรงงานผลิต ศูนย์จ่ายคอนกรีตแต่ละแห่งได้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s