อัตราส่วนการคำนวนส่วนผสมคอนกรีต เพื่อการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และ การผสมคอนกรีตใช้เอง

อัตราส่วนในการคำนวนส่วนผสมคอนกรีต ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

โดยส่วนใหญ่สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก จะกำหนดสัดส่วนโดยปริมาตร เช่น 1:2:4 อัตราส่วน หมายถึง การใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน:ทราย 2 ส่วน:หิน 4 ส่วน โดยปริมาตร การที่จะแปลงส่วนผสมโดยปริมาตรดังกล่าวให้เป็นส่วนผสมโดยน้ำหนัก และสามารถทำได้ดังนี้

อัตราส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนถุง

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
1.หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ = 1,400 กก./ลบ.ม.
2.หน่วยน้ำหนักของหินทราย   = 1,450 กก./ลบ.ม.

การคำนวณ
ปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาร       =  50/1400            = 0.036 ลบ.ม.
ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร          =  0.036 x 2          = 0.072 ลบ.ม.
น้ำหนักทราย                         =  0.072 x 1450    = 104 กก.
หิน 4 ส่วน มีปริมาตร              =  0.036 x 4          = 0.144 ลบ.ม.
น้ำหนักหิน                             =  0.144 x 1450    = 209  กก.

ปริมาณน้ำที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับปูน 1 ถุง เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวประมาณ 10 ซม. เท่ากับ 30 ลิตร น้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมดเมื่อใช้ปูน 1 ถุง = 50 + 104 +209 +30 =  393 กก.
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต  1 ลบ.ม.                         =  2,400 กก.
ต้องใช้ปริมาณปูน =  2,400/393  =  6.1 ถุง    =   305 กก./ลบ.ม.

สรุป  ส่วนผสมใน 1 ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์           = 305 กก./ลบ.ม.
ทราย                  = 635 กก./ลบ.ม.
หิน                      = 1,275 กก./ลบ.ม.
น้ำ                       = 185 กก./ลบ.ม.
ค่ายุบตัว ประมาณ 10 ซม.

สำหรับ การผสมคอนกรีตใช้เอง  ดูวิธีการผสมคอนกรีต

การออกแบบส่วนผสมหน้างานให้ใช้สูตรการเผื่อ fc +85 เช่น ถ้าต้องการปูน 240 ksc หน้างานควรต้องเผื่อ+85 =(240+85 =325 ksc) รายละเอียดส่วนผสม ดังนี้.

1.ปูน 325ksc. ปริมาณ 1 ลบ ม. ใช้ส่วนผสม ดังนี้.

-ปูน 333 กก.

-น้ำ 190 ลิตร/หรือ กก.

-ทราย 779 กก.(294 ลิตร)

-หิน 1080 กก.(400 ลิตร)

2.ปูน 325 ksc ผสมโม่ ต่อ 1 ถุง ใช้ส่วนผสม ดังนี้

-ปูน 1 ถุง =50 กก.

-ทราย = 117 กก.

-หิน = 162 กก.

-น้ำ = 29 ลิตร/หรือกก.

3.น้ำหนัก หิน และทราย เป็นน้ำหนักในสภาวะปกติ อิ่มตัว และผิวแห้ง

4.เท่าที่ เคยคำนวน คร่าวๆ หิน1 ปุ๊งกี๋ หนัก 20. กก. ทราย 1 ปุ๊งกี๋ หนัก 22. กก.

5.ปูนที่ผสมเสร็จแล้ว ควรใช้ให้หมด ภายใน2 ชั่วโมง

เทียบน้ำหนักตามมาตรส่วนอื่น

น้ำหนักคอนกรีต 1 คิว เท่ากับ  2,400 กิโลกรัม

น้ำหนักหินและทราย  1 คิว  เท่ากับ  1,500 กิโลกรัม

**แต่หากซื้อหินทราย ตามร้านค้าปลีกทั่วไป  จะได้ คิวไม่เต็ม ส่วนใหญ่จะเรียก 1 ตัก เท่ากับ 1 คิว

 

2 thoughts on “อัตราส่วนการคำนวนส่วนผสมคอนกรีต เพื่อการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และ การผสมคอนกรีตใช้เอง

  1. […] 2.การผสมด้วยเครื่อง เครื่องที่ใช้ทั่วๆ ไปจะเป็นแบบ Batch Mixer คือ ส่วนผสมจะถูกลำเลียงเข้าไปผสม จากนั้นจะถูกปล่อยออก แล้วจึงลำเลียงส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งเข้าผสมใหม่ ดูอัตราส่วนผสมคอนกรีต เพื่อการผลิต… […]

    Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s