ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

1. ผู้ซื้อสินค้าจะต้องจัดเส้นทาง เพื่อใช้ในการขนส่งคอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้สะดวก

2.ควรเทคอนกรีตลงแบบภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลารถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน

3.คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างที่แข็งตัวแล้ว จะขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานคอนกรีตที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลำเลียง วิธีการเท การอัดแน่น การแต่งผิวและการบ่ม ซึ่งควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ว.ส.ท.),สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท),ACI,BS-EN, หรือ JIS เป็นต้น

4.ไม่เติมน้ำหรือผสมสารใดๆ เข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตสดอีก หากผู้ซื้อเติมน้ำหรือผสมสารใดๆเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองคุณภาพของคอนกรีตดังกล่าว

5.ไม่ควรโรยหน้าด้วยผงซีเมนต์หรือวัสดุอื่น และไม่ควรพรมน้ำขณะแต่งผิวหน้าคอนกรีต หากมีน้ำเยิ้มที่ผิวหน้าให้ปาดน้ำที่ผิวทิ้งก่อนทำการแต่งผิวหน้าคอนกรีต

6.ควรบ่มคอนกรีตทันทีหลังเสร็จสิ้นการแต่งผิวหน้าหรือเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว และต้องบ่มต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน

7.กรณีโครงสร้างพื้นบนดิน ทางเดิน ถนน ลานคอนกรีต แนะนำให้ทำรอยต่อ (ตัดjoint) เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต

8.การเปิดใช้งานหลังจากเทคอนกรีตให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างนั้นๆ โดยให้ปรึกษาวิศวกร หรือติดต่อบริษัทฯ

9.การกระทำใดๆที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น อาจมีผลทำให้คอนกรีตมีคุณภาพ และ/หรือ มีคุณภาพด้อยลงไป

10.โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียด จากหนังสือ ว.ส.ท.1014-40:ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต หรือที่ ข้อมูลด้านคอนกรีต หรือ www.CPAC.co.th

11.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-181-0188 หรือ 02-181-0288

บริการรับเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ คอนกรีตสำเร็จ ปูนผสมเสร็จ คอนกรีตมิกซ์ คอนกรีตเทงานโครงสร้าง เทพื้น เทคาน หล่อเสา คอนกรีตเทปรับพื้น ซีเมนต์ผสมเสร็จ ซีเมนต์สำเร็จ คอนกรีตหยาบ คอนกรีตกันซึม รีน เข็มเจาะ เทถนน พื้นบ้าน พื้นโรงจอดรถ ลานอเนกประสงค์ โดยคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค Cpacคอนกรีต ปูนผงตราช้าง จากเอสซีจี SCG

 

2 thoughts on “ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s