การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ เช็คราคา สั่งซื้อ จองคิว เทคอนกรีต ปูนผสมเสร็จ (How To Order Ready Mixed Concrete)

การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จหรือปูนผสมเสร็จ

วิธีการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จหรือการสั่งซื้อคอนกรีตนั้น ปกติมีขั้นตอนไม่ยากนัก เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ยริการด้านคอนกรีตผมสเสร็จ และแจ้งความประสงค์จะใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขายคอนกรีตให้ทราบนั้น คือ บริเวณพื้นที่ที่จะใช้งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ลักษณะงานที่จะใช้เท ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการใช้(นิยมใช้หน่วย”คิว”) กำลังอัดคอนกรีต แต่หากไม่ทราบ… สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระหว่างการสั่งซื้อคอนกรีตไปด้วยก็ได้ แต่เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง ท่านสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสั่งซื้อคอนกรีตด้วยตัวเองได้ดังนี้

How to Order Ready Mix Concrete and use concrete การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ และการใช้ปูนผสมเสร็จ การสั่งซื้อปูนมิกซ์

การเตรียมความพร้อมสำหรับงานคอนกรีต

 1.พื้นที่หน้างาน หรือ บริเวณการใช้งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ 

อันดับแรกที่ต้องคำนึงคือพื้นที่ที่จะใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ หรือ พื้นที่ระหว่างทางก่อนถึงบริเวณจุดเทคอนกรีตนั้นสะดวกและสามารถนำรถโม่คอนกรีตเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ ปัจจุบันรถโม่คอนกรีต มีให้บริการ 2 ขนาดคือ รถโม่ขนาดเล็กหรือรถโม่เล็ก และรถโม่ขนาดใหญ่หรือรถโม่ใหญ่ โดยเกณฑ์การเลือกใช้รถนอกจากจะเกี่ยวข้องกับปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้แล้ว อีกข้อหนึ่งก็คือการเลือกขนาดรถเพื่อสามารถเข้าถึงหน้างานหรือพื้นที่เทคอนกรีตได้สะดวก เช่น รถโม่ใหญ่ ทางเข้าหน่วยงานควรกว้างประมาณ 3 เมตร และสิ่งกีดขวางด้านบน ต้องสูงอย่างน้อย 4 เมตร , หากเป็นรถโม่เล็ก จะใช้เฉพาะซอยที่แคบและมีขนาดเล็ก เป็นต้น

2.ความพร้อมก่อนเทคอนกรีตผสมเสร็จ 

หากกำหนดวันและเวลาสำหรับการเทคอนกรีตผสมเสร็จ และได้คิวการเทคอนกรีตตามที่ต้องการแล้ว ในวันเทคอนกรีตผสมเสร็จ ควรเตรียมอัปกรณ์เช่น กระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นลำเลียงคอนกรีตไว้ และควรทำกระบะขนาด 0.5- 1 ลบ.ม. ไว้รองรับคอนกรีต(สำหรับพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงหรือกรณีอื่น) นอกจากนั้นต้องเตรียมคอนกรีตงาน 3-4 คน หรือมากกว่าตามปริมาณที่จะเทคอนกรีต สุดท้ายระยะเวลาที่ใช้งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ควรคำนวณเสลาใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1-1.30 ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีตไว้

3.กำลังอัดคอนกรีต เลือกประเภทคอนกรีตเพื่อการใช้งานเทแต่ละประเภทให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพคอนกรีตสูงสุด

ในส่วนนี้การเลือกกำลังอัดคอนกรีตหรือกำหนดกำลังอัดคอนกรีตนั้น สามารถสอบถามและขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ได้เลย เช่น งานเทพื้นทั่วไป เทโครงสร้าง เทพื้นโรงงาน พื้นโรงจอดรถ หรือแม้แต่ถนนกรมทางหลวง ก็จะใช้คอนกรีตกำลังอัดที่ต่างกันออกไป แต่หากท่านต้องการทราบเบื้องต้นว่า งานเทคอนกรีตประเภทไหน ควรใช้กำลังอัดเท่าไหร่ สามารถดูจาก ตารางแนะนำการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จและการเลือกกำลังอัด ได้ ยกตัวอย่างเช่น  งานเทคอนกรีตพื้นบ้าน พื้นรอบอาคาร หรือพื้นร้านค้า เลือกใชำกำลังอัด 210-280 Cube(คิวบ์),โรงจอดรถเก๋ง รถกระบะ เลือกใช้กำลังอัด 180-240 Cube(คิวบ์)  ,โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ 2-4 ชั้น เลือกกำลังอัดที่ 240-280 Cube(คิวบ์) , ศุนย์การค้า ศูนย์อาคาร คอมแพล็กซ์ต่างๆ ที่สูงกว่า 8 ชั้น เลือกกำลังอัดที่ 320-380 Cube(คิวบ์) หากเป็นงานสะว่ายน้ำ พื้นดาดฟ้า พื้นห้องน้ำ ก็สามารถใส่น้ำยากันซึมเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก็ได้

4.การคำนวนปริมาณการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ว่าพื้นที่เท่าไหร่ ใช้คอนกรีตกี่คิว เทคอนกรีตได้กี่ตารางเมตร

หลักการคำนวนที่ใช้กับงานเทคอนกรีตผสมเสร็จนั้น หลักๆมี 3 แบบ คือ 1.ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทพื้น ,2.ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทคาน และ 3. ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทเสา ทั้งนี้การคำนวณคอนกรีตผสมเสร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกรณีในการเทคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อหาปริมาณคอนกรีตที่ใช้ต่อพื้นที่ต่อตารางเมตร ทั้งนี้หลักการคำนวณต่อพื้นที่นั้น ปริมาณคอนกรีตที่เปลี่ยนไปมักเกิดจากความหนาของพื้นที่คอนกรีตที่ต้องการใช้ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก ตัวอย่างการคำนวณ การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ว่าต้องใช้กี่คิว  ทั้งนี้ก่อนที่ท่านจะสั่งคอนกรีต ท่านสามารถหาปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่ต้องการใช้หรือต้องการเท ได้จากสูตรง่ายๆ ดังนี้

1.การหาปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทพื้น (ขนาดพื้นที่): กว้าง x ยาว x หนา = จำนวนคิวที่ต้องใช้ (ปริมาณคอนกรีต)

2.การหาปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทคาน (ขนาดพื้นที่): กว้าง x ลึก x ยาว = จำนวนคิวที่ต้องใช้ (ปริมาณคอนกรีต)

3.การหาปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทเสา (ขนาดพื้นที่): กว้าง x ยาว x สูง = จำนวนคิวที่ต้องใช้ (ปริมาณคอนกรีต)

ดูตัวอย่างการคำนวนการหาปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ ต่อพื้นที่ตารางเมตร

เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถโทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ และจองคิวคอนกรีตกับเจ้าหน้าที่ได้เลย เพื่อความถูกต้อง เน้นย้ำข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับข้อมูลและวิธีการเตรียมงานสำหรับคอนกรีตดังกล่าวนั้น หากท่านต้องการความสะดวกท่านสามารถ ส่งรายละเอียดข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ก่อนได้ หรือโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ คลิก เพื่อขอคำแนะนำสำหรับงานด้านคอนกรีตผสมเสร็จได้ตลอดระยะเวลาทำการ

2 thoughts on “การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ เช็คราคา สั่งซื้อ จองคิว เทคอนกรีต ปูนผสมเสร็จ (How To Order Ready Mixed Concrete)

  1. […] 1.การเลือกใช้คอนกรีตไม่ถูกกับประเภทของงาน เช่น เลือกใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำเกินไปและมีความสามารถรับการขัดสีได้น้อย (ดู ตัวอย่างการเลือกกำลังคอนกรีต(ข้อ3)) […]

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s