CPAC กรุงเทพ1 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค รังสิต

คอนกรีตผสมเสร็จ รังสิต

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) รังสิต ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ขายคอนกรีตสำเร็จ ให้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่เล็กและรถโม่ใหญ่

สามารถให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จได้ในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตรังสิต ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 6 ศูนย์จ่าย ได้แก่

1.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายรังสิต

2.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายคลอง 1

3.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายคลอง 7

4.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายสายไหม

5.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายดอนเมือง

6.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายคลอง 11

ต้องการใช้คอนกรีตหรือสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โซนรังสิต ปทุมธานี สามารถติดต่อสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เช็คราคา จองคิวคอนกรีต ติดต่อ

(รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็ก ให้บริการเฉพาะพื้นที่ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ <คลิก)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s