CPAC กรุงเทพ1 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค บางเขน

คอนกรีตผสมเสร็จ บางเขน

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) บาง ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ขายคอนกรีตสำเร็จ ให้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่เล็กและรถโม่ใหญ่

แพล้นปูนซีแพค จำหน่ายปูนมิกซ์ เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จเสร็จ concrete ready mixed บางเขน รามอินทรา ลาดปลาเค้า นวมินทร์ นวลจันทร์

สามารถให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จได้ในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตบางเขน ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 5 ศูนย์จ่าย ได้แก่

1.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายรามอินทรา

2.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายลาดปลาเค้า

3.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายนวมินทร์

4.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายนวลจันทร์

5.โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ศูนย์จ่ายนวลจันทร์2

ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามราคาคอนกรีตผสมเสร็จ เช็คคิว จอง และสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จได้ที่นี้

(รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็ก ให้บริการเฉพาะพื้นที่ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ <คลิก)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s