อัตราส่วนการคำนวนส่วนผสมคอนกรีต เพื่อการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และ การผสมคอนกรีตใช้เอง

อัตราส่วนในการคำนวนส่วนผสมคอนกรีต ที่ต้องใช้สำหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

โดยส่วนใหญ่สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก จะกำหนดสัดส่วนโดยปริมาตร เช่น 1:2:4 อัตราส่วน หมายถึง การใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน:ทราย 2 ส่วน:หิน 4 ส่วน โดยปริมาตร การที่จะแปลงส่วนผสมโดยปริมาตรดังกล่าวให้เป็นส่วนผสมโดยน้ำหนัก และสามารถทำได้ดังนี้

อัตราส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนถุง

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
1.หน่วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ = 1,400 กก./ลบ.ม.
2.หน่วยน้ำหนักของหินทราย   = 1,450 กก./ลบ.ม. อ่านเพิ่มเติม