คอนกรีตประเภทใด สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดได้ (Acid Attack)

ในปัจจุบัน ไม่มีคอนกรีตชนิดไหนสามารถต้านท้านการกัดกร่อนโดยกรดได้ เนื่องจาก…

การกัดกร่อนโดยกรด (Acid Attack)

การกัดกร่อนโดยกรด คอนกรีตจะเกิดความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด โดยของเหลวที่มี pH ต่ำกว่า 6.5 และหาก pH ต่ำกว่า 4.5 ก็จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมาก ตัวอย่างของกรดที่สามารถกัดกร่อนคอนกรีตอย่างรุนแรงคือ กรด Carbonic, Hydrochloric, Hydrofluoric, Nitric, Phosphoric, Acetic, Citric, Formic, Humic, Lactic และ Tannic

การกัดกร่อนคอนกรีต Acid Attack คอนกรีตผสมเสร็จ

ซึ่งจากส่วนหนึ่งของการทดลองในห้องปฎิบัติการของ CPAC ได้ทำการทดลองโดยการหล่อคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ แล้วนำไปแช่กรด Acetic เข้มข้น มีค่า pH ประมาณ 3.0 ทำการแช่กรดนาน 6 เดือน พบว่าคอนกรีตมีความเสียหายทางกายภาพอย่างชัดเจน จึงตอบคำถามข้อนี้ได้เป็นอย่างดีว่า ในขณะนี้ยังไม่มีคอนกรีตชนิดใดที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรดได้ โดยที่ไม่เกิดความเสียหายกับคอนกรีตเลย จะมีก็เพียงแต่คอนกรีตที่สามารถยืดอายุของคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับกรดให้ยาวนานยิ่งขึ้นจากเดิมเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ5 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บางปู

คอนกรีตผสมเสร็จ บางปู

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) บางปู แพรกษา เทพารักษ์ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ปูนผสมเสร็จ สำหรับเทพื้นซีเมนต์ บ้านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โกดัง โรงงาน และงานโครงสร้างทั่วไป

แพล้นปูนซีแพค จำหน่ายปูนมิกซ์ เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จเสร็จ concrete ready mixed สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ เทพื้น เทคาน หล่อเสา การสั่งปูนผสมเสร็จซีแพค ราคาถูก บางปู บางปลา แพรกษา เทพารักษ์ เทคอนกรีตผสมเสร็จ บางบ่อ

บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โซนแพรกษา ด้วยแพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ คุณภาพสูง สามารถสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้เทคอนกรีตในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 5 ศูนย์จ่าย ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ1 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค มีนบุรี

คอนกรีตผสมเสร็จ มีนบุรี

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) มีนบุรี ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ขายคอนกรีตสำเร็จ ให้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่เล็กและรถโม่ใหญ่

แพล้นปูนซีแพค จำหน่ายปูนมิกซ์ เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จเสร็จ concrete ready mixed คอนกรีตผสมเสร็จมีนบุรี นิมิตใหม่ หนองจอก ฉลองกรุง คลอง9

สามารถให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จได้ในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตมีนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 5 ศูนย์จ่าย ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ3 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตลิ่งชัน

คอนกรีตผสมเสร็จ ตลิ่งชัน

แพล้นปูนศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตลิ่งชัน ให้บริการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับเทพื้น เสา คานซีเมนต์ และงานโครงสร้างทุกชนิด 

แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บางมด สั่งคอนกรีต ปูนมิกซ์ ปูนผสมเสร็จ ซีแพค CPAC

แพล้นปูนตลิ่งชัน เปิดศูนย์จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ ปูนผสมเสร็จ ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตลิ่งชัน เพื่อครอบคุมพื้นที่การให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย แพล้นปูน 4 แพล้น ได้แก่ 

อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ3 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บางมด

คอนกรีตผสมเสร็จ บางมด

แพล้นปูนศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บางมด ให้บริการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับเทพื้น เสา คานซีเมนต์ และงานโครงสร้างทุกชนิด 

แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บางมด สั่งคอนกรีต ปูนมิกซ์ ปูนผสมเสร็จ ซีแพค CPAC

แพล้นปูนบางมด เปิดศูนย์จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ ปูนผสมเสร็จ ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบางมด เพื่อครอบคุมพื้นที่การให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย แพล้นปูน 5 แพล้น ได้แก่ 

อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ5 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ สมุทรปราการ-วงแหวน

คอนกรีตผสมเสร็จ สมุทรปราการ

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) สมุทรปราการ(เศรษฐสิริ วงแหวน-บางนา) ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ปูนผสมเสร็จ สำหรับเทพื้น ที่พักอาศัย คอนโด โกดัง โรงงาน และงานโครงสร้างทั่วไป

แพล้นปูนซีแพค จำหน่ายปูนมิกซ์ เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จเสร็จ concrete ready mixed

บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โซนสมุทรปราการ ด้วยแพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ คุณภาพสูง สามารถสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้เทคอนกรีตในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 5 ศูนย์จ่าย ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ2 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค นนทบุรี

คอนกรีตผสมเสร็จ นนทบุรี

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) นนทบุรี แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ให้บริการเทพื้นคอนกรีต เสา คานซีเมนต์ จำหน่าย-ขายคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่เล็กและรถโม่ใหญ่

แพล้นปูน ซีแพค ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แคราย นนทบุรี Cpac concrete ready mixed plant

แพล้นปูนผลิตคอนกรีตสามารถให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จได้ในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตนนทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 4 ศูนย์จ่าย ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

CPAC กรุงเทพ1 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค นวนคร

คอนกรีตผสมเสร็จ นวนคร

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) นวนคร ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ขายคอนกรีตสำเร็จ ให้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่เล็กและรถโม่ใหญ่

แพล้นปูนซีแพค จำหน่ายปูนมิกซ์ เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จเสร็จ concrete ready mixed

สามารถให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จได้ในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตนวนคร ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 5 ศูนย์จ่าย ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

เปรียบเทียบปูนผสมเองด้วยมือกับคอนกรีตผสมเสร็จจากแพล้นปูน

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมมือ(ปูนผสมเอง)และคอนกรีตผสมเสร็จ

ข้อเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตผสมเสร็จจากแพล้นปูนผลิตคอนกรีต กับ การผสมปูนเทพื้นเองด้วยมือ ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จกับการผสมปูนเทพื้นเองด้วยมือ Concrete mixed

การซื้อส่วนผสมคอนกรีต
คอนกรีตผสมมือ : ยุ่งยากกว่า ต้องซื้อ ปูนซีเมนต์ หิน ทรายและสารผสมเพิ่มกับร้านขายวัสดุก่อสร้างเอง
คอนกรีตผสมเสร็จ : สะดวกกว่า ซื้อเพียงอย่างเดียวที่ร้านขาย วัสดุก่อสร้างที่มีเครื่องหมายตราช้าง อ่านเพิ่มเติม

การใช้น้ำยากันซึมในการผสมคอนกรีต “คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม” เพื่อป้องกันการรั่วซึม

การใช้น้ำยากันซึมในการผสมคอนกรีต “คอนกรีตผสมเสร็จกันซึม”เพื่อป้องกันการรั่วซึม พื้นดานฟ้า หรือ พื้นที่กั้นเก็บน้ำ

มักจะมีการถามถึงการป้องกันการรั่วซึมของพื้นคอนกรีตดาดฟ้าอยู่เสมอ วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือ การใส่น้ำยากันซึมผสมในคอนกรีตที่ใช้งานด้วย จากประสบการณ์ของผมเองในแวดวงของงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย มักจะเห็นว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือแม้แต่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างนั้น ยังขาดความเข้าใจในการใช้น้ำยากันซึมอยู่มาก โดยส่วนใหญ่มักจะคิดว่า การใส่น้ำยากันซึมเข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตนั้น คือน้ำยาวิเศษที่ช่วยให้คอนกรีต มีความสามารถกันน้ำได้ แล้วก็มีการใช้กันอย่างผิดๆซะเป็นส่วนใหญ่ ก็เลยคิดว่าข้อความในกระทู้นี้คงจะเป็น ประโยชน์บ้างกับเพื่อนๆที่จะใช้น้ำยากันซึมในการผสมคอนกรีต ความสามารถกันน้ำของคอนกรีตนั้นจะเพิ่มขึ้นตามค่ากำลังหรือความแข็งแรงของคอนกรีต ซึ่งโดยปกติแล้ว คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป(ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน มากกว่า 210 กก/ตร.ซม.ขึ้นไป) ถ้ามีเนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอที่ดี ก็จะมีความสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีความสามารถในการกันน้ำมากขึ้น เช่นพื้นห้องน้ำหรือพื้นดาดฟ้า ก็จะต้องใช้คอนกรีต ที่มีกำลังสูงขึ้น

น้ำยาผสมคอนกรีตผสมเสร็จ concrete ready mixed น้ำยากันซึม

ซึ่งค่ากำลังของคอนกรีตนั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งจะเป็นสัดส่วนกับปูนซีเมนต์ ที่เรียกว่าค่า water cement ratio (w/c) เช่นปูนซีเมนต์ 1 ถุง น้ำหนัก 50 กก. ถ้าใส่น้ำ 25 กก.จะได้ค่าw/c=50/25=0.5 อ่านเพิ่มเติม