วิธีการแก้ไขคอนกรีตเป็นโพรงแบบรังผึ้ง และสาเหตุการเกิดโพรงรังผึ้งกับคอนกรีต

คอนกรีต กับการเป็นโพรงแบบรังผึ้ง (Honeycombing) การเป็นโพรงของคอนกรีตที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้งโดยมากมักจะเกิดบนผิวหน้าของคอนกรีตที่เทโดยมีแบบปิด เช่น ด้านข้างของคาน เสา หรือผนัง

สาเหตุของการเกิดผิวหน้าคอนกรีตเป็นโพรงแบบรังผึ้ง

สาเหตุหลักๆ มักจะเกิดจากการอัดแน่นคอนกรีตไม่ดีพอ ทำให้มอร์ต้าไม่สามารถไปอุดช่องว่างระหว่างเม็ดหินได้ทั้งหมด หรืออาจเกิดจากแบบหล่อคอนกรีตแตกหรือมีรูรั่วเมื่อเทคอนกรีตไปแล้วทำให้ส่วนละเอียดไหลออกไปได้ หรือในบางกรณีอาจเกิดจากรูปร่างของแบบหล่อ จำนวนและระยะห่างของเสริมเหล็กที่ไม่เหมาะสมจนยากต่อการจี้เขย่าคอนกรีตก็เป็นสาเหตุของการเกิดผิวหน้าคอนกรีตเป็นโพรงแบบรังผึ้งที่พบได้บ่อยเช่นกัน

คอนกรีตเป็นโพรงพรุ่นเหมือนรังผึ้ง สาเหตุของการเกิดผิวหน้าคอนกรีตเป็นโพรงแบบรังผึ้ง

สรุปคือ สาเหตุการเกิดโพรงแบบรังผึ้งในผิวคอนกรีตหรือเนื้อคอนกรีต อาจเกิดจาก…

– ส่วนผสมของคอนกรีตทีทรายน้อยเกินไป ไม่เพียงพอไปอุดตามช่องว่าง
– ค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เหมาะสมกับงาน เช่น การเทคอนกรีตในแบบแคบๆ ถ้าค่าการยุบตัวสูงก็จะทำให้หินไปกองรวมกันได้ แต่ถ้าค่ายุบตัวต่ำก็จะทำให้เนื้อคอนกรีตแน่นได้ยาก
– ทำคอนกรีตให้แน่นได้ไม่ดีพอ
– ใช้เวลาผสมคอนกรีตน้อยเกินไป
– เหล็กเสริมชิดแบบเกินไปหรือหินที่ใช้มีขนาดโตเกินไป
– แบบแตกหรือรั่ว ทำให้ส่วนละเอียดไหลออกไปได้ อ่านเพิ่มเติม