เปรียบเทียบปูนผสมเองด้วยมือกับคอนกรีตผสมเสร็จจากแพล้นปูน

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมมือ(ปูนผสมเอง)และคอนกรีตผสมเสร็จ

ข้อเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตผสมเสร็จจากแพล้นปูนผลิตคอนกรีต กับ การผสมปูนเทพื้นเองด้วยมือ ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จกับการผสมปูนเทพื้นเองด้วยมือ Concrete mixed

การซื้อส่วนผสมคอนกรีต
คอนกรีตผสมมือ : ยุ่งยากกว่า ต้องซื้อ ปูนซีเมนต์ หิน ทรายและสารผสมเพิ่มกับร้านขายวัสดุก่อสร้างเอง
คอนกรีตผสมเสร็จ : สะดวกกว่า ซื้อเพียงอย่างเดียวที่ร้านขาย วัสดุก่อสร้างที่มีเครื่องหมายตราช้าง อ่านเพิ่มเติม