งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ หล่อเสา CPAC

ภาพตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ ซีแพค งานหล่อเสา เทคาน บล็อกก่อคอนกรีต Ready Mix Concrete CPAC

ภาพตัวอย่าง บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ concrete ready mix cpac2

ภาพตัวอย่าง บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ concrete ready mix cpac3

ภาพตัวอย่าง บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ concrete ready mix cpac

ภาพตัวอย่าง บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ concrete ready mix cpac4ภาพตัวอย่าง บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ concrete ready mix cpac5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค C-PAC

ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค หน้างาน เทถนน Concrete Ready Mix C-PAC

ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค2 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค3 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค4 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค5 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค6 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค7 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค8 ตัวอย่าง งานเทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค9

 

วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต ผสมปูนมิกซ์

วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต ผสมปูนมิกซ์

1.ปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่บรรจุถุงเรียบร้อยตามมาตรฐาน ม.อ.ก. หรือเป็นปูนซีเมนต์ที่เก็บในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิตห้ามใช้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพ เช่น ปูนซีเมนต์ซึ่งแข็งตัวจับกันเป็นก้อน เป็นต้น

2.มวลรวมแบบละเอียด 

ส่วนมากจะเป็นทราย ทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องมีความละเอียดที่พอดี โดยมี Fineness Modulus (เป็นตัวบ่งบอกความละเอียดของทรายนั้น) ระหว่าง 2.3 และ 3.1 ถ้าน้อยกว่า 2.3 จะเป็นลักษณะทรายที่สะอาดและละเอียดมากเกินไป

3.มวลรวมแบบหยาบ

ธรรมดาเราใช้ทั้งหินย่อยและกรวดเป็นมวลรวมหยาบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการหาวัสดุ ปกติจะระบุไว้ในข้อกำหนด (Specification) ว่าให้ใช้แบบใด ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องคอยตรวจคุณภาพของวัสดุที่ส่งเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพราะอาจไม่ใช่วัสดุจากแหล่งเดียวกัน และอาจมีสิ่งแปลกปลอมปนมาได้ เช่น หินผุ หรือหินอื่นๆ ที่มีคุณภาพด้อยกว่าที่กำหนด

4.น้ำ

ต้องเป็นน้ำสะอาด ซึ่งโดยมากส่วนใหญ่จะใช้น้ำประปาและอาจจะต้องมีการกรองเอาสิ่งสกปรกออกในกรณีที่ไม่สามารถหาน้ำที่สะอาดได้ แล้วจำเป็นต้องใช้น้ำที่ขุ่นในการผสมคอนกรีต จะมีเทคนิคในการทำน้ำให้ใสขึ้นดังนี้ เทปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ลงไปในน้ำขุ่น 200 ลิตร ทิ้งไว้ 5 นาที เพื่อให้สิ่งสกปรกตกตะกอนแล้วจึงสูบน้ำที่ใสแล้วจากด้านบนหมดมาใช้ได้ แต่ทั้งนี้น้ำควรจะผ่านการทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ ก่อนนำมาใช้

5.สารผสมชนิดอื่นๆ

สารเหล่านี้ใช้เพื่อปรับคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น สารเพิ่มความแข็งแรง สารเพิ่มความยืดหยุ่นของคอนกรีต เป็นต้น

คอนกรีตผสมเสร็จ ( Ready Mixed Concrete)

อ่านเพิ่มเติม